Generátor grafových úloh

Formát souboru popisující neorientovaný graf v zadání

 1. 1. řádek obsahuje dvě čísla N a M, oddělená mezerou:
  • číslo N značí počet vrcholů, číslo M značí počet hran grafu
  • N je kladné celé číslo, nejvýše 220
  • M je kladné celé číslo, nejvýše 239
 2. Následuje celkem M řádků, kde každý z nich obsahuje trojici čísel U, V a W oddělených mezerou:
  • čísla U a V značí dvojici vrcholů spojených danou hranou; vrcholy jsou číslovány od 0 do N − 1 včetně
  • číslo W je kladné celé číslo, nejvýše 16384, značící váhu dané hrany

Příklad (vážený čtyřcyklus s chordou)

C4 s chordou

Minimální kostra grafu: Jednoduchá Středně těžká Náročná


Vážený průměr grafu: Jednoduchá Středně těžká Náročná


Ověřovač řešení

Pro ověření Vašeho řešení zadejte kód instance, což je 22 znaků dlouhý název vstupního souboru bez přípnony TXT, a výslednou hodnotu. Tlačítko Odeslat zašle hodnotu k ověřéní.

Pro odladění správnosti Vašich programů využívejte, prosím, jednoduché instance úloh. Náročnější instance využívejte pro otestovaní rychlosti Vaší implementace.